Cấp phép phổ biến Quốc ca và những quyết định không giống ai của Cục NTBD

Bài hát "Tiến quân ca" đã trở thành Quốc ca của nước Việt Nam độc lập và được ghi vào Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ khi đó. Điều này có nghĩa là không ai được cho phép hay không cho phép phổ biến rộng rãi tác phẩm âm nhạc này. Thế nhưng, những người đứng đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH, TT&DL) vẫn đang dành thời gian và công sức để làm công việc khó hiểu này.


Theo VTC14