Cầy mangut cuống cuồng thoát thân khi bị trăn quấn chặt cơ thể

Rắn hổ mang chúa vốn là con mồi yêu thích của cầy mangut, và đây là một trong những lần kẻ thiên địch của rắn hổ mang chúa này đi săn mồi.
Theo Nationalgeographic