Đàn trâu rừng hợp sức giải cứu đồng loại đang bị bầy sư tử cắn xé

Đoạn video được hướng dẫn viên George ghi lại trong một chuyến tham quan tại Inyati Private Game Lodge.
Theo Kruger Sightings