Mục tiêu đến cuối năm 2020 Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động đã thất bại.

Kỳ vọng chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp đã không thành công. Mục tiêu đến cuối năm 2020 Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động đã thất bại. Hầu hết các hộ kinh doanh không muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Không “lên đời” giám đốc

Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có những doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Tuy nhiên, tới thời điểm này, cả nước mới có 795 nghìn doanh nghiệp hoạt động. Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp đặt ra không thể đạt được vào cuối năm nay.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn