'Cơn điên' Bitcoin và thợ đào trước sức ép chỉ trích tàn phá môi trường

Sự kiện: Zone 4.0
Theo ước tính gần đây, trên toàn cầu, khai thác Botcoin tiêu thụ tới hơn 100 terawatt giờ (TWh) điện hàng năm. Các thợ đào Bitcoin trên khắp thế giới đang cố gắng thay đổi quá trình này, khiến nó bền vững hơn cả về môi trường và tài chính.

M.B (Theo Wall Street Journal)