Siêu dự án sản xuất năng lượng nhiệt hạch 22 tỷ USD

Hơn 22 tỷ USD cùng với nỗ lực của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm hiện thực hóa năng lượng nhiệt hạch hạt nhân.

A.B (Theo CNBC)