Con đường ngắn nhất để Việt Nam Thịnh vượng (P1)

Phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo (AI) là con đường ngắn nhất để Việt Nam thịnh vượng. Với lợi thế của một đất nước đi sau và đang phát triển, chúng ta có thể tranh thủ cơ hội, theo đuổi giấc mơ vượt lên trong tương lai.

Thực hiện: Phạm Huyền, Hạnh Thúy, Bạt Tuấn, Huy Phúc, Đức Yên, Xuân Quý