Trong hội nghị các nước Asean về môi trường kinh doanh, đại biểu Indonesia kể lể thành tích sau đó mới đề cập những điều chưa làm được.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương kể, trong hội nghị các nước Asean về môi trường kinh doanh diễn ra tại Lào, đại biểu của Indonesia lên phát biểu, kể lể về thành tích đạt được, sau đó đến cuối mới đề cập tới những điều chưa làm được. Đại biểu của Việt Nam tương tự, đại biểu Lào cũng như vậy… nói chung đều tự hào về những việc mình đã làm. Chỉ có đại biểu Singapore phát biểu nói thẳng luôn, chúng tôi còn nhiều điều chưa làm tốt, cải cách vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của các doanh nghiệp, mà không hề kể lể tý nào về thành tích.