Công nghệ deepfake nguy hiểm như thế nào?

Sự kiện: Zone 4.0
Khi Mỹ bước vào kỳ bầu cử tổng thống, các chuyên gia đã gọi Deepfake là một trong những rủi ro an ninh mạng lớn nhất năm 2020. Deepfakes là video và hình ảnh giả được tạo bằng máy tính và máy học, có thể được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch. Những video sử dụng công nghệ deepfake chuyên nghiệp thường rất khó phát hiện, gây rủi ro lớn cho các công ty, nhân viên và người dùng.

M.B (Theo CNBC International)