Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau cuộc tấn công Ukraine gồm việc loại trừ khỏi hệ thống tài chính Swift, có thể mang lại cơ hội phát triển mới cho đồng tiền kỹ thuật số và Trung Quốc là nước có lợi nhất với hệ thống thanh toán xuyên biên giới của nước này.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau cuộc tấn công Ukraine gồm việc loại trừ khỏi hệ thống tài chính Swift, có thể mang lại cơ hội phát triển mới cho đồng tiền kỹ thuật số và Trung Quốc là nước có lợi nhất với hệ thống thanh toán xuyên biên giới của nước này.