Cướp hàng loạt ngân hàng, biến 1 thành phố ở Brazil thành vùng chiến sự

Một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công nhiều ngân hàng tại Aracatuba, Brazil đêm 30/8, biến nơi đây thành ‘vùng chiến sự’.

Video: Twitter