Pha đột nhập siêu thị ‘cướp’ bim bim của mòng biển gây sốt

Mòng biển rất thong thả tiến lại gần để chờ cửa tự động của siêu thị mở ra rồi mới lẻn vào cắp gói bánh và nhanh chóng bỏ chạy.

Video: Itemfix