Theo Lầu Năm Góc của Mỹ, lực lượng Houthi của Yemen sở hữu những vũ khí có tầm bắn xa, có thể lên tới 2.000 km, đủ để tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Ngoài ra, Houthi còn sở hữu nhiều UAV cảm tử có sức công phá đáng gờm.

Theo Business Insider, Military Recogtion... | Video: The Sun, Houthi, Agas Channel...