Dấu hiệu sớm nhận biết trứng được thụ tinh, bạn đã là 'mẹ bầu'

Chỉ từ những thay đổi nhỏ trong cơ thể, nếu tinh ý các chị em có thể xác định được mình “đã trúng thưởng”.

KO (Video: Parents, lorilmt, Mimi Ikonn, KidsHealth.org)