Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất là một chiếc đĩa hình tròn phẳng lì?

Ngày nay, đại đa số chúng ta đều tin rằng Trái Đất là một quả cầu khổng lồ. Nhưng vẫn có những suy nghĩ cho rằng Trái Đất là một mặt phẳng, tròn như chiếc đĩa trong căn bếp của mọi nhà. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất của chúng ta nằm trên một mặt phẳng như lý thuyết trên?
Q.N (Video: BBC )