Điều còn mãi 2019: 'Lời ca dâng Bác' mang đến cảm xúc đặc biệt

Năm nay, kỷ niệm nửa thế kỷ thực hiện di chúc Hồ Chí Minh, lời ca khúc da diết của "Lời ca dâng Bác" qua giọng opera của Đào Tố Loan mang đến cảm xúc đặc biệt cho khán giả Điều còn mãi.

VietNamNet