Điều còn mãi 2019: Tùng Dương 'phiêu' với 'Tâm hồn của Đá'

'Tâm hồn của Đá' - sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Lập là một điểm nhấn mới mẻ và rất được công chúng chờ đợi ở Điều còn mãi năm nay.

VietNamNet