Kinh Pháp Hoa là một trong những kinh điển của Phật giáo Đại thừa, được lưu truyền khắp thế giới.

Tuy vậy, nguồn gốc của kinh, con đường truyền bá kinh không phải ai cũng nắm rõ. Bản thân hành trình bộ kinh này chu du khắp thế giới đã là một câu chuyện lịch sử hấp dẫn và đáng tìm tòi nghiên cứu.

Giáo sư Donald S. Lopez Jr., chuyên gia nghiên cứu Phật giáo, đã dành nhiều tâm huyết khảo cứu, luận giải để dựng nên một Kinh Pháp Hoa: Tiểu sử - đời sống của các giáo điển vĩ đại sống động, đưa câu chuyện ngàn năm trước trở nên gần gũi với độc giả đương đại.