Hãy cùng tiến vào một trong những căn cứ lớn nhất của lực lượng này để tìm hiểu về nhiệm vụ của các vệ binh không gian trong quân đội Mỹ.

Theo Insider