Đường trơn, xe container chạy tốc độ cao bị gập đôi sau pha phanh gấp

Chiếc xe container phanh gấp khi chạy tốc độ cao trên đoạn đường ướt mưa khiến phần đầu xe quay 180 độ so với thùng cotainer phía sau.

Video: MXH Facebook