Tính đến hết tháng 9/2022, cả nước đã có gần 87,4 triệu người tham gia Bảo hiểm Y tế, đạt 88,4% dân số.