Thanh kiểm tra vẫn luôn là nỗi ám ảnh của các DN. Những câu chuyện kể về các đoàn thanh, kiểm tra, hầu hết không có gì tích cực.

Nỗi bất an đeo bám

Các DN cho biết, công tác thanh, kiểm tra thời gian gần đây đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Số cuộc thanh, kiểm tra và sự chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra ngày càng giảm. Tuy nhiên, thanh, kiểm tra vẫn luôn là nỗi ám ảnh của các DN. Những câu chuyện kể về các đoàn thanh, kiểm tra, hầu hết không có gì tích cực.