Tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và có những thời điểm lập kỷ lục trong những năm gần đây.

Đến hết quý III/2019, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm gần đây.

{keywords}

Dự báo cả năm, báo cáo của Chính phủ cho thấy: Tăng trưởng kinh tế ước đạt và có thể cao hơn mức ước thực hiện của Chính phủ là 6,8%, chất lượng tăng trưởng dần được cải thiện. Cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng chuyển biến theo hướng tích cực.

Kinh tế vĩ mô xét trên các mặt như kiểm soát lạm phát, nợ công, cán cân xuất nhập khẩu và lao động việc làm đều có kết quả khả quan, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng thu ngân sách vượt dự toán là 3,3%, chi cho đầu tư phát triển, đạt tỷ trọng 26,6% tổng chi ngân sách nhà nước. Đảm bảo chi cho giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

{keywords}

Những kết quả trên cũng được Quốc hội ghi nhận và đánh giá trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Năm 2019, Tổng cục Thống kê cũng bắt đầu tiến hành đánh giá lại GDP cho sát thực hơn với tình hình kinh tế xã hội. Trên diễn đàn Quốc hội, Thủ tướng khẳng định, việc tính toán lại GDP là cần thiết, theo thông lệ quốc tế và công khai, minh bạch. Quy mô GDP mới sau tính lại tăng 25,5%, lên trên 310 tỷ USD.

{keywords}

Tuy nhiên, dữ liệu này chỉ áp dụng sau năm 2020 chứ không đưa vào các báo cáo số liệu của năm nay và sang năm. Bên cạnh đó, quy mô GDP lại chưa tính kinh tế ngầm, kinh tế chưa chính thức mà mới tính khu vực kinh tế bị bỏ sót, như các hộ kinh doanh cá thể, 76.000 doanh nghiệp trước đây chưa được đưa vào.

Ban Kinh doanh

XEM TOÀN BỘ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2019 DO VIETNAMNET BÌNH CHỌN