Tốc độ tăng trưởng GDP

Cập nhập tin tức Tốc độ tăng trưởng GDP

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7% trong năm 2022

IMF đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7% trong năm 2022, cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức dự báo của 3 tháng trước đó.

GDP tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Mặc dù phải đối mặt với khó khăn thách thức cả trong và ngoài nước nhưng GDP 2019 đã ghi nhận sự tăng trưởng khá toàn diện và tích cực. 

Chính phủ nên theo đuổi những mục tiêu kinh tế nào?

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP chín tháng đầu năm 2016 ước đạt 5,93%. Với kết quả này, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2016 đạt 6,7% gần như chắc chắn là không đạt.