Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 3,81% so với tháng trước, bình quân 5 tháng đầu năm tăng 22,95%.