Giấc mơ thay đổi VN với blockchain của CEO Việt từ thung lũng Silicon

Sự kiện: Zone 4.0
Lynn Hoàng, một CEO trẻ đang làm việc tại thung lũng Silicon (Mỹ) chia sẻ về giấc mơ Việt Nam sẽ thay đổi nhanh chóng trong 5 năm tới với blockchain.
Thực hiện: Phạm Huyền, Huy Phúc, Xuân Quý, Bạt Tuấn