Hai tên cướp vờ mua hàng rồi giật mạnh dây chuyền của chủ tiệm tạp hóa

Lợi dụng lúc bà chủ hàng đang mải lấy đồ, người đàn ông giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ rồi nhanh chóng cùng đồng bọn tẩu thoát

Video: TTPCTP đường phố