Hàng ngàn người tham gia lễ tắm Phật, rước xe hoa chào mừng Vesak 2019

Ngày 11/5/2019 tức ngày 7/4 âm lịch, ban trị sự phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật theo nghi thức. Đây là hoạt động lớn nhất từ trước tớ nay của Phật giáo Hà Nam chào mừng đại lễ Vesak 2019, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh.

Đình Hiếu