Hành động nhỏ giúp trẻ trở nên rộng lượng, nói không với ích kỷ

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Nhiều em nhỏ không muốn chia sẻ đồ chơi của mình, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ, một cách xử lý đơn giản, giờ đây các bậc phụ huynh có thể thay đổi tính cách này ở trẻ.

A.B (Theo The Atlantic)