Hành tinh siêu giống Trái Đất có thể là ngôi nhà mới của nhân loại?

Những khám phá mới đã tiết lộ hàng nghìn hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời, trong đó có những hành tinh giống Trái Đất đến mức có thể trở thành ngôi nhà mới của nhân loại.

A.B (Theo Science Channel)