Theo Arirang News, Triều Tiên đang phát triển các loại thiết bị hạt nhân thu nhỏ  để có thể đặt lên đầu những tên lửa đạn đạo.

Q.N (Theo Arirang News | Video: Arirang News, KCTV)