Hổ mang chúa xui xẻo bị kỳ đà quật chết trong tích tắc

Đoạn video ghi lại cuộc đối đầu giữa kỳ đà Monitor và rắn hổ mang.
Nguồn: TRANSMEDIA