Cuối năm 2022, số người Việt có tài sản ròng trên 30 triệu USD đã lên đến 1.059, tăng 82% chỉ sau 5 năm.