Về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2), lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết tính đến nay, tổng chiều dài mặt bằng đã được các địa phương bàn giao đạt hơn 83%.