Tính đến ngày 25/5/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.005,44 USD/ounce, tăng 0,06% so với tháng 4/2023. Trong nước, chỉ số giá vàng bình quân 5 tháng đầu năm 2023 tăng 0,62%.