Quay lại chuyên mục
Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Phú Trọng

Chức vụ: Tổng Bí thư
Ngày sinh: 14/4/1944
Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Võ Văn Thưởng
Võ Văn Thưởng

Chức vụ: Thường trực Ban Bí thư
Ngày sinh: 13/12/1970
Quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ngày sinh: 25/8/1961
Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Trương Thị Mai
Trương Thị Mai

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Ngày sinh: 23/1/1958
Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Phan Đình Trạc
Phan Đình Trạc

Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính
Trung ương

Ngày sinh: 25/8/1958
Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Hòa Bình
Nguyễn Hòa Bình

Chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ngày sinh: 24/5/1958
Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Lê Minh Hưng
Lê Minh Hưng

Chức vụ: Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng

Ngày sinh: 11/12/1970
Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ngày sinh: 6/3/1962
Quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Đỗ Văn Chiến
Đỗ Văn Chiến

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày sinh: 10/11/1962
Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Bùi Thị Minh Hoài
Bùi Thị Minh Hoài

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Ngày sinh: 1/12/1965
Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Lê Minh Khái
Lê Minh Khái

Chức vụ: Phó Thủ tướng Chính phủ
Ngày sinh: 10/12/1964
Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu