Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập những thông tin trên.

Theo Reuters, The Sun | Video: IDF