Khách Tây: Thật tuyệt khi Việt Nam có biện pháp chống dịch khắp mọi nơi

Sự kiện: Dịch COVID-19
Từ ngày 16.3, mọi công dân Việt và du khách quốc tế tại Việt Nam phải thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Nhiều du khách đã tuân thủ qui định này và cho biết họ tin tưởng cách Việt Nam kiểm soát bệnh dịch Covid-19.

Linh Trang - Xuân Minh