Không gian lưu trữ hàng hóa ngày càng trở nên quan trọng khi hàng hóa của Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu nhiều mặt hàng nông thủy sản. Thị trường nội địa ngày càng phát triển nhờ sự mở rộng mạnh mẽ của chuỗi bán lẻ hiện đại và dịch vụ ăn uống, cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, khâu bảo quản nông sản từ khâu thu hoạch đến khâu tiêu thụ vẫn chưa được hoàn thiện.