Kinh hoàng kênh rác bủa vây: Người dân Sài Gòn mắc màn ăn cơm

"Trời mưa, gián bò lên nhà nên mọi người trong gia đình phải giăng màn lên ăn cơm chứ không dám ngồi ngoài ăn", một người dân sống tại con rạch Bàu Trâu bị ô nhiễm cho biết.

Hoàng Tuân