Kinh tế 2016: Khó khăn, thách thức khởi đầu cải cách đột phá

Những khó khăn kéo dài nhiều năm cho thấy một thực tế rằng,“sức khỏe” của nền kinh tế Việt Nam đangcó vấn đề. Tuy nhiên, Việt Nam đang có một cơ hội hiếm có để tạo nên sức bật mới.


VietNamNet