Từ lâu, Kinh tế học đã trở thành địa hạt quan trong trong tiến trình phát triển của nhân loại. Các nền kinh tế lớn trên thế giới thay đổi theo thời gian, đồng thời để lại nhiều học thuyết, trào lưu tạo thành bức tranh thị trường rộng lớn.

Mỗi người khi muốn đặt chân vào thị trường nhất định phải dành thời gian tìm tòi, hiểu và chọn hướng đi phù hợp. Nắm được tiến trình phát triển, quy luật vận hành, nhà quản lý và doanh nghiệp có bước tiến phù hợp, phòng trừ rủi ro.