Ông Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) – cho biết thống kê mới nhất cho thấy tính đến tháng 6/2022, tỉ trọng kinh tế số trong GDP đã đạt 10,41%.