Kỳ đà quăng quật rồi nuốt chửng rắn lục sừng không thương tiếc

Mặc dù không có khả năng miễn nhiễm nọc độc như các loài ăn rắn khác nhưng kỳ đà lại có lớp da cứng và dày, chính vì thế con rắn đã không thể tiêm nọc độc vào đối thủ.

Nguồn Youtube@Vergil1876