Kỳ quái rắn 2 đầu ăn 2 con chuột cùng lúc

Đoạn Video về một con rắn 2 đầu đang nuốt chửng con mồi là 2 con chuột cùng lúc.
Nguồn Youtube@Brian Barczyk