icon navigator icon

{keywords}

Để đánh giá kết quả đạt được của công nghiệp hỗ trợ trong thời gian qua, báo Vietnamnet đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương về vấn đề này.
 

{keywords}

 - Năm 2011, quyết định 12 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ ra đời, ông có thể đánh giá như thế nào về những chuyển biến trong môi trường chính sách trong 10 năm này?
 
Trong 10 năm qua, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ đang ngày càng được hoàn thiện, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ, với sự ra đời của Nghị định 111 thay thế Quyết định 12 và Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được phê duyệt bởi Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Những nỗ lực của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức phát triển, nhờ đó, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có thêm các kênh hỗ trợ, nâng cao năng lực, kết nối với các doanh nghiệp đầu tàu để tham gia chuỗi cung ứng.
 
- Trong 10 năm đó, ông đánh giá ra sao về sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam?
 
Có thể nói, cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là một phần không tách rời với cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Môi trường đầu tư kinh doanh, sự hoàn thiện dần dần của khung chính sách phát triển doanh nghiệp nói chung (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ) đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước phát triển.
 
Trong 10 năm qua, công nghiệp hỗ trợ đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô và năng lực, trình độ sản xuất. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã không ngừng gia tăng về số lượng, tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi sản xuất trong nước và toàn cầu.
 
Tỷ lệ nội địa hóa một số ngành công nghiệp ưu tiên ngày càng được nâng cao như công nghiệp ô tô, điện tử. Bên cạnh tham gia vào các chuỗi sản xuất nội địa, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã bước đầu tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu thông qua việc xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, ô tô…
 
Trong lĩnh vực ô tô, cơ khí, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trong nước nỗ lực trong việc hình thành chuỗi cung ứng, tham gia đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước để đủ điều kiện trở thành nhà cung cấp.
 
Đã có một số doanh nghiệp được lựa chọn cung cấp phụ tùng linh kiện cơ khí, nhựa cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô như Toyota, Ford, Honda, Trường Hải, Vinfast…

{keywords}
{keywords}

- Theo ông, tại Việt Nam, chúng ta có những thuận lợi và khó khăn đặc thù gì khi thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển?
 
Công nghiệp hỗ trợ là các doanh nghiệp ở trung nguồn, cung cấp phụ tùng linh kiện, nguyên vật liệu đầu vào cho các doanh nghiệp ở hạ nguồn sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.
 
Sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là hàng hoá trung gian, được cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp để lắp thành sản phẩm hoàn chỉnh, tức là phải tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Với nét đặc thù này, công nghiệp hỗ trợ có những thuận lợi, khó khăn của riêng mình.
 
Về thuận lợi, phần lớn doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng đã có mặt ở Việt Nam cả trong ngành ô tô, cơ khí, điện tử, DM-DG có cơ hội tiếp cận, tham gia chuỗi cung ứng. FTA mở ra cơ hội tiếp cận thị trường và tiếp nhận công nghệ tiên tiến
 
Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn tạo cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận khách hàng mới, đơn hàng mới, mở rộng quy mô.
 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sản xuất phụ tùng linh kiện xe máy đã có nền tảng, có thể tham gia chuỗi cung ứng ngành nghề, lĩnh vực khác như ô tô, điện tử, phụ liệu DM-DG…
 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn như nền tảng, xuất phát điểm của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thấp, cả về vốn, trình độ công nghệ, năng lực quản lý sản xuất, quản trị doanh nghiệp…
 
Khung pháp lý, chính sách chưa đầy đủ, quy mô các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, khó có thể bao phủ hết doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
 
Ngoài ra, chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, thiếu sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp.

{keywords}

 - Từ chính sách đến cuộc sống là một khoảng cách lớn. Có nhiều chính sách mà doanh nghiệp chưa tiếp cận tốt. Theo ông, đâu là nguyên nhân và cần giải quyết ra sao?
 
Theo tôi, doanh nghiệp chưa tiếp cận được chính sách có thể do nguyên nhân từ phía doanh nghiệp hoặc do bản thân chính sách chưa khả thi.
 
Về phía doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến các chính sách liên quan, nên chưa tận dụng được những chương trình hỗ trợ của Chính phủ để nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối với khách hàng, mở rộng quy mô thị trường.
 
Về phía chính sách, các quy định hoặc là chưa rõ ràng, hoặc chưa phù hợp với thực tế nên thiếu tính khả thi, khó thực hiện; thủ tục phức tạp, đòi hỏi chi phí tuân thủ  lớn, cả về thời gian và tài chính.
 
Để giải quyết vấn đề này, tôi cho rằng, trước hết cần đẩy mạnh truyền thông để doanh nghiệp hiểu và nắm bắt thông tin về chính sách tốt, và hiệu quả hơn; đơn giản hoá các thủ tục tiếp cận chính sách để tăng tính khả thi; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trinh hỗ trợ, dịch vụ công để thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia hơn.
 

{keywords}

- Trong nhiều văn bản chính sách gần đây có đề cập đến vai trò của địa phương trong việc phân bổ nguồn lực, lập chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ông có thể nói gì về vai trò của các cấp địa phương trong vấn đề này?
 
Các chương trình của Chính phủ hạn chế về nguồn lực và độ bao phủ, đôi khi không phù hợp với định hướng phát triển ở địa phương. Do đó, cần có sự tham gia, vào cuộc của địa phương, chung tay cùng các chương trình ở cấp trung ương để đảm bảo các doanh nghiệp được quan tâm, hỗ trợ đầy đủ.
 
Các địa phương có thể thiết kế các chính sách, chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại địa phương, vừa đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của địa phương, vừa giúp giải quyết đúng những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn.

{keywords}

- Để đạt mục tiêu công nghiệp hoá trong giai đoạn tới, ông đánh giá ra sao về các thách thức phải vượt qua?
 
Mục tiêu đặt ra khá tham vọng, với xuất phát điểm thấp do năm 2021 gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, để đạt được mục tiêu của năm 2025 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phát triển công nghiệp hỗ trợ là mục tiêu lâu dài để đảm bảo tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế.
 
Công nghiệp hỗ trợ không tự phát triển, vì phải có khách hàng, thị trường. Khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng, trong khi phần lớn là doanh nghiệp FDI, đã có sẵn hệ sinh thái và mạng lưới nhà cung ứng toàn cầu.
 
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp này phải cạnh tranh với các nhà cung ứng trên phạm vi toàn cầu, không chỉ là với các doanh nghiệp trong nước, đòi hỏi các dn công nghiệp hỗ trợ phải nỗ lực nhiều hơn.
 
Chính vì thế, cần có sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ để hình thành doanh nghiệp lớn đầu tàu, dẫn dắt doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng, và xây dựng hệ thống pháp lý cùng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển.
 
- Ông có kỳ vọng lớn gì về sự thay đổi đột phá trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam trong thời gian tới?
 
Để mang lại sự đột phá trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới, trước tiên cần có sự thay đổi, cải thiện môi trường chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh. Điều này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển mạnh mẽ hơn.
 
Với sự phát triển của cuộc các mạng 4.0, các doanh nghiệp cần tham gia vào quá trình chuyển đổi số nhằm tạo bước đột phá về năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 
Thứ ba, sự lớn mạnh của các tập đoàn tư nhân trong nước trong ngành chế biến chế tạo sẽ tạo động lực và cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển, hình thành chuỗi cung ứng trong nước.
 
Bên cạnh đó, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia do ảnh hưởng bởi Covid-19 và dịch chuyển sản xuất cũng sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

{keywords}

 Thực hiện: Văn Thành

Thiết kế: Hải Nam

tin nổi bật

Việt Nam sẽ có 50 "nhà máy thông minh", tham gia sâu chuỗi cung ứng vào năm 2023

100 chuyên gia của 50 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sẽ được tập đoàn Samsung đào tạo nhằm nâng cao năng lực áp dụng "nhà máy thông minh trong" 2 năm tới.

Hà Nội ra mắt Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam bên trong khu công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Nội là mô hình đầu tiên giúp đào tạo đầu vào nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước.

Hà Nội nhận làm mẫu phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Trong năm 2022, Hà Nội sẵn sàng đi trước, làm mẫu, làm điểm để rút ra những bài học thành công và chưa thành công áp dụng cho các địa phương khác.

Vĩnh Phúc chi gần 100 tỷ để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chi gần 100 tỷ đồng trong 4 năm (từ 2022-2025) để hiện thực hoá các mục tiêu trong Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Infographic: Toàn cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệt may

Ngành dệt may Việt Nam vẫn gặp điểm nghẽn ở khâu dệt nhuộm, đồng thời, vướng nghịch lý sợi sản xuất để xuất khẩu mà không sản xuất vải trong nước. Ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệ may Việt Nam vẫn đang dò đường đi.

Giao lưu trực tuyến: Giải đáp chính sách về công nghiệp hỗ trợ

Để cung cấp thêm thông tin sâu rộng hơn tới doanh nghiệp về chính sách công nghiệp hỗ trợ, báo VietnamNet tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến: Giải đáp các chính sách về công nghiệp hỗ trợ, diễn ra lúc 14h hôm nay.

Dệt may Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai thế giới

Năm 2021, vượt qua Bangladesh, thị phần xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Doanh thu của ngành dệt may năm qua tăng mạnh.

Doanh nghiệp quốc gia sẽ kéo doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ lớn lên

Chúng ta cần phải đặt mục tiêu có những doanh nghiệp đầu đàn mang tính quốc gia. Chính những doanh nghiệp nội địa đó sẽ là những doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo được điều kiện cho doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, của Hà Nội phát triển.

Đặt mình vào doanh nghiệp để gỡ khó

Trong quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM đặt mình vào vị trí các doanh nghiệp để tìm lời giải cho bài toán làm chủ và phát triển.

Toạ đàm: Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Toạ đàm trực tuyến với chủ đề: “Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ” diễn ra từ 9h15 sáng nay, 9/12.

Dư địa lớn phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội đã đã có bước phát triển cả về lượng và chất, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt: Tiếp tục ưu đãi ô tô trong nước

Chính phủ ban hành Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.  

Công nghiệp hoá và tầm nhìn vượt lên nhiệm kỳ

Câu hỏi là thế nào là nước công nghiệp (hay nói cách khác đã hoàn thành công nghiệp hoá) và để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá thì ai làm. Nhà nước làm việc gì, doanh nghiệp làm việc gì?

Gánh nặng thuế phí đè xuống giấc mơ ô tô người Việt

Giảm 50% lệ phí trước bạ giúp giảm 15 - 90 triệu/ô tô bán ra làm dân đổ xô đi mua xe. Nếu có  ưu đãi dài hơi thì sức mua sẽ còn lớn hơn. Thế mới thấy, thuế phí đang làm khó giấc mơ xe hơi của dân Việt.

Lợi thế vượt trội của Vĩnh Phúc trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ông Trần Quốc Huy –  Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc có những chia sẻ thiết thực về những kinh nghiệm của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT).

Người Việt cần vươn lên làm chủ nhìn từ bất lợi thâm dụng lao động

Hai ngành thâm dụng lao động nhất ở nước ta là dệt may và da giày, nơi tạo việc làm cho gần 4 triệu lao động, đã trở nên khá tổn thương trước tác động của Covid-19. Đến lúc cần sự thay đổi.

Vĩnh Phúc tìm đường "se duyên" cho DN nội và FDI

Để tận dụng tối đa cơ hội từ các FDI trên địa bàn, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đang xúc tiến nghiên cứu đề án về việc thúc đẩy kết nối giữa DN trong nước và DN FDI trên địa bàn tỉnh với nhiều giải pháp hỗ trợ.

Khi mọi thứ đều phải nhập khẩu

Nếu không tận dụng được cơ hội, VN cần ít nhất 20 năm nữa mới có thể đạt bình quân đầu người về giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo theo ngưỡng của các nước công nghiệp hóa mới.

Kéo dài giấc mơ hiện đại hóa

Những gì thế giới nhìn nhận về tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật ở Việt Nam chẳng dễ chịu gì cho các nhà hoạch định chính sách công nghiệp hóa.

Đề xuất 9 nhóm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

TS Nguyễn Minh Phong đề xuất 9 nhóm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.