Linh dương đầu bò 'ngủ gật' bị đàn sư tử xé thịt

Do đang nằm ngủ giữa ban ngày nên linh dương đầu bò không hề nhận ra nó đang bị sư tử cái đưa vào tầm ngắm.
Theo Maasai Sightings