icon navigator icon

Phóng viên: Thưa ông, tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các DN nói chung. Bối cảnh này đã tác động ra sao tới các DN CNHT trên địa bàn?

Ông Trần Quốc Huy: Hiện Vĩnh Phúc có khoảng 340 doanh nghiệp CNHT, trong đó chủ yếu trong lĩnh vực điện, điện tử (204), cơ khí (87), ô tô (69), xe máy (60).

Trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 với tốc độ lây lan lớn, tính nguy hiểm cao, toàn quốc phải tăng cường giãn cách xã hội để thực hiện công tác phòng, chống dịch, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi sản xuất nói chung.

Vĩnh Phúc là tỉnh thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch, chưa có doanh nghiệp nào phải dừng sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP năm 2021 của tỉnh vẫn tăng ở mức cao (11,72%).

Tuy nhiên, các doanh nghiệp CNHT của Vĩnh Phúc vẫn nằm trong chuỗi sản xuất nói chung nên cũng bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là trong Quý III/2021, tác động xấu đến việc tăng chỉ số IIP, trong đó lĩnh vực CNHT cho ngành ô tô, xe máy bị tác động lớn nhất (sản lượng CNHT cho ô tô, xe máy năm 2021 giảm so với năm 2020 khoảng 10%).

{keywords}

Trong điều kiện đó, Chính phủ đã rất kịp thời ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các biện pháp hỗ trợ khác, các doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp CNHT đã rất nhanh chóng hồi phục, sản xuất công nghiệp trong Quý IV và nhất là tháng 12/2021 đã tăng trưởng trở lại rất tích cực.

Phóng viên: Để trở thành vệ tinh cho các DN FDI lớn, các DN sẽ phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe. Ông đánh giá ra sao về năng lực cạnh tranh, trình độ sản xuất của các DN CNHT trên địa bàn?

{keywords}

Ông Trần Quốc Huy: Thực trạng hiện nay của đa số các doanh nghiệp CNHT nội địa Việt Nam nói chung, trong đó có Vĩnh Phúc là quy mô, năng lực sản xuất còn nhiều hạn chế, thiếu nguồn lực, công nghệ, đội ngũ quản lý trình độ cao để có nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành.

Hầu như các doanh nghiệp CNHT ở vị trí nhà cung ứng cấp 1 đều là các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp nội địa vừa thiếu, vừa nằm ở vị trí thấp trong chuỗi, giá trị gia tăng không cao.

Tuy nhiên, Vĩnh Phúc cũng có nhiều doanh nghiệp FDI và cả doanh nghiệp DDI đã là những nhà cung cấp cấp 1 cho một số tập đoàn toàn cầu như Samsung, Panasonic, Honda, Toyota…, đây cũng chính là lợi thế của Vĩnh Phúc.

Để các doanh nghiệp CNHT Việt Nam phát triển, đây thật sự là bài toàn nan giải, tôi nghĩ ngoài sự nỗ lực, khát vọng, quyết tâm phát triển của chính các doanh nghiệp thì rất cần những chiến lược, chính sách căn cơ, đồng bộ, thiết thực, mạnh mẽ hơn của Nhà nước.

Phóng viên: Địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp cũng như các FDI lớn. Vậy, việc hình thành các chuỗi liên kết CNHT hiện nay ra sao?

{keywords}

Ông Trần Quốc Huy: Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều KCN, CCN nhưng hầu hết sự liên kết để tạo thành các chuỗi CNHT chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu của các nhà sản xuất đầu chuỗi.

Các doanh nghiệp FDI đầu chuỗi khi đầu tư vào Vĩnh Phúc hoặc khu vực lân cận đều khảo sát trước để tìm kiếm, hợp tác với các doanh nghiệp CNHT có sẵn trên địa bàn hoặc hợp tác với các doanh nghiệp FDI khác trong chuỗi cung ứng để cùng vào đầu tư nhằm đảm bảo nguồn cung cấp. Tỉnh Vĩnh Phúc luôn tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục, giới thiệu địa điểm, đất đai để các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết đầu tư.

{keywords}

Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành một số chuỗi liên kết, với các doanh nghiệp đầu chuỗi lớn như Samsung, Panasonic, Honda, Toyota, Piaggio…, nhưng tham gia vào chuỗi vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, chưa có nhiều doanh nghiệp nội địa. Do vậy, sản lượng công nghiệp của tỉnh tăng lên, xuất khẩu cũng tăng lên nhưng giá trị gia tăng chưa tăng tương xứng.

Phóng viên: Nhiều DN kỳ vọng sở ban ngành sẽ có các chính sách hỗ trợ như xúc tiến kết nối, đào tạo, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai. Cho đến nay, việc triển khai các chính sách ưu đãi cho DN CNHT trên địa bàn tỉnh có những bước tiến nào?

{keywords}

Ông Trần Quốc Huy: Trong những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm xây dựng và hoàn thiện các chính sách, chương trình để tạo điều kiện phát triển CNHT. Tại các chính sách này chúng tôi đã có đầy đủ các nội dung như xúc tiến kết nối, đào tạo, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai... tuy nhiên hiệu quả thực tế còn nhiều hạn chế.


Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, đã xác định một đột phá trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025 là: “ Tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo nguyên tắc hiệu quả, bền vững. Trong đó, ưu tiên thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước. Trước mắt, quy hoạch để phát triển 01 khu công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh”.

Cùng với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng những chính sách đặc thù của địa phương để cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp nêu trên.


Hiện nay, Vĩnh Phúc đang hoàn chỉnh Đề án “ Hỗ trợ kết nối, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Trong Quy hoạch tỉnh đang xây dựng, cũng đã xác định công nghiệp hỗ trợ (nhất là trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, ô tô, xe máy) được ưu tiên phát triển, trong đó sẽ quy hoạch 01 KCN dành cho CNHT, bố trí tối thiểu 20% diện tích đất của các KCN mới cho công nghiệp hỗ trợ.

Trong thời gian tới, Sở Công thương và các ngành chức năng sẽ tiếp tục tham mưu và triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, của Tỉnh gắn với điều kiện thực tế, phát huy các thế mạnh sẵn có để tạo điều kiện, thúc đẩy CNHT trên địa bàn tỉnh phát triển.

{keywords}

Bản thân tôi hy vọng rằng, cùng với các biện pháp hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ, của địa phương, với khát vọng phát triển, các doanh nghiệp sẽ nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động tìm kiếm và tận dụng được các cơ hội để phát triển, từng bước đặt chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu và ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra  “Phấn đấu đến năm 2025: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp của vùng và cả nước”.

Thực hiện: Thanh Thuý

Thiết kế: Phạm Luyện

 

tin nổi bật

Việt Nam sẽ có 50 "nhà máy thông minh", tham gia sâu chuỗi cung ứng vào năm 2023

100 chuyên gia của 50 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sẽ được tập đoàn Samsung đào tạo nhằm nâng cao năng lực áp dụng "nhà máy thông minh trong" 2 năm tới.

Hà Nội ra mắt Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam bên trong khu công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Nội là mô hình đầu tiên giúp đào tạo đầu vào nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước.

Hà Nội nhận làm mẫu phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Trong năm 2022, Hà Nội sẵn sàng đi trước, làm mẫu, làm điểm để rút ra những bài học thành công và chưa thành công áp dụng cho các địa phương khác.

Vĩnh Phúc chi gần 100 tỷ để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chi gần 100 tỷ đồng trong 4 năm (từ 2022-2025) để hiện thực hoá các mục tiêu trong Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Kỳ vọng doanh nghiệp lớn dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi cung ứng

Từ khi có Quyết định 12 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2011 tới nay, công nghiệp hỗ trợ đã có sự phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu nhất định, tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu.

Infographic: Toàn cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệt may

Ngành dệt may Việt Nam vẫn gặp điểm nghẽn ở khâu dệt nhuộm, đồng thời, vướng nghịch lý sợi sản xuất để xuất khẩu mà không sản xuất vải trong nước. Ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệ may Việt Nam vẫn đang dò đường đi.

Giao lưu trực tuyến: Giải đáp chính sách về công nghiệp hỗ trợ

Để cung cấp thêm thông tin sâu rộng hơn tới doanh nghiệp về chính sách công nghiệp hỗ trợ, báo VietnamNet tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến: Giải đáp các chính sách về công nghiệp hỗ trợ, diễn ra lúc 14h hôm nay.

Dệt may Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai thế giới

Năm 2021, vượt qua Bangladesh, thị phần xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Doanh thu của ngành dệt may năm qua tăng mạnh.

Doanh nghiệp quốc gia sẽ kéo doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ lớn lên

Chúng ta cần phải đặt mục tiêu có những doanh nghiệp đầu đàn mang tính quốc gia. Chính những doanh nghiệp nội địa đó sẽ là những doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo được điều kiện cho doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, của Hà Nội phát triển.

Đặt mình vào doanh nghiệp để gỡ khó

Trong quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM đặt mình vào vị trí các doanh nghiệp để tìm lời giải cho bài toán làm chủ và phát triển.

Toạ đàm: Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Toạ đàm trực tuyến với chủ đề: “Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ” diễn ra từ 9h15 sáng nay, 9/12.

Dư địa lớn phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội đã đã có bước phát triển cả về lượng và chất, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt: Tiếp tục ưu đãi ô tô trong nước

Chính phủ ban hành Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.  

Công nghiệp hoá và tầm nhìn vượt lên nhiệm kỳ

Câu hỏi là thế nào là nước công nghiệp (hay nói cách khác đã hoàn thành công nghiệp hoá) và để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá thì ai làm. Nhà nước làm việc gì, doanh nghiệp làm việc gì?

Gánh nặng thuế phí đè xuống giấc mơ ô tô người Việt

Giảm 50% lệ phí trước bạ giúp giảm 15 - 90 triệu/ô tô bán ra làm dân đổ xô đi mua xe. Nếu có  ưu đãi dài hơi thì sức mua sẽ còn lớn hơn. Thế mới thấy, thuế phí đang làm khó giấc mơ xe hơi của dân Việt.

Người Việt cần vươn lên làm chủ nhìn từ bất lợi thâm dụng lao động

Hai ngành thâm dụng lao động nhất ở nước ta là dệt may và da giày, nơi tạo việc làm cho gần 4 triệu lao động, đã trở nên khá tổn thương trước tác động của Covid-19. Đến lúc cần sự thay đổi.

Vĩnh Phúc tìm đường "se duyên" cho DN nội và FDI

Để tận dụng tối đa cơ hội từ các FDI trên địa bàn, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đang xúc tiến nghiên cứu đề án về việc thúc đẩy kết nối giữa DN trong nước và DN FDI trên địa bàn tỉnh với nhiều giải pháp hỗ trợ.

Khi mọi thứ đều phải nhập khẩu

Nếu không tận dụng được cơ hội, VN cần ít nhất 20 năm nữa mới có thể đạt bình quân đầu người về giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo theo ngưỡng của các nước công nghiệp hóa mới.

Kéo dài giấc mơ hiện đại hóa

Những gì thế giới nhìn nhận về tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật ở Việt Nam chẳng dễ chịu gì cho các nhà hoạch định chính sách công nghiệp hóa.

Đề xuất 9 nhóm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

TS Nguyễn Minh Phong đề xuất 9 nhóm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.