Các người đẹp trình diễn tự tin, hô tên quốc gia của mình. Có thí sinh còn trình diễn xoay vòng ấn tượng như đại diện từ Hoduras. Thiên Ân của Việt Nam thi cuối cũng có những bước đi tự tin, gương mặt thần thái. 

Đức Yên