Một lĩnh vực quan trọng con người sắp bị robot thay thế

Sự kiện: Zone 4.0
Tự động hóa đã và đang trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của con người. Xu hướng này thậm chí đã lấn sang cả lĩnh vực quản lý tiền bạc với sự gia tăng vượt bậc các Robo Advisor cố vấn tài chính (cố vấn robo).

M.B (Theo CNBC)